DTK Biotech-Vet - Hưng Yên: Nuôi cá chép lai V1 lợi nhuận đạt gần 200 triệu đồng/héc-ta/năm

Ngày 18.1, tại xã Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình thâm canh cá chép V1 trong ao”. Nhiệm vụ do Trung tâm tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản (Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) chủ trì thực hiện trong năm 2016.
Mô hình cá chép lai V1 tại xã Phù Ủng (Ân Thi)
Qua điều tra, khảo sát, đã chọn được 3 hộ tại 2 huyện Phù Cừ và Ân Thi tham gia mô hình với diện tích ao nuôi là 1,5ha, thả tổng số trên 15 nghìn con cá chép lai V1 có trọng lượng từ 30 -77g/con được sản xuất tại Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.
Theo đánh giá, nhiệm vụ đã thành công trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh nuôi cá Chép lai V1, đáp ứng được mục tiêu đề ra; tỷ lệ sống của cá đạt 84,4%, năng suất đạt trên 10 tấn/ha, kích cỡ cá thu hoạch đạt 1,5-2 kg/con, lợi nhuận thu được từ mô hình đạt gần 200 triệu đồng/ha/năm.
Nhiệm vụ đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn về quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh cá chép, nuôi thương phẩm một số loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao, các biện pháp phòng và trị bệnh cho cá trong quá trình nuôi.
BiotechVET tổng hợp theo Báo Hưng Yên

Đăng nhận xét